Cart Hiện tại bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide

WINN CASINO RESORT

16.06.2014 | 09:51 AM
CÔNG TRÌNH: WINN CASINO RESORT

Địa điểm: Capuchia
Chủ đầu tư: LASVEGAS
Hạng mục thi công: M&E
Giá trị: 3.000.000 USD

Các tin khác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác