Cart Hiện tại bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide
 • Image Slide

CASINO HOTEL “ LAS – VEGAS”

16.06.2014 | 09:57 AM
CÔNG TRÌNH: CASINO HOTEL “ LAS – VEGAS”

Địa điểm: Capuchia
Chủ đầu tư: LASVEGAS
Hạng mục thi công: M&E
Giá trị: 1.500.000 USD

Các tin khác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác
 • Đối tác